Welkom bij
Sportvereniging Sportlust
HomeCommissie van Beheer

De C.V.B. is de commissie die het beheer en de exploitatie van ons clubgebouw doet.

Zoals een ieder waarschijnlijk wel weet kan een vereniging tegenwoordig niet meer zonder de inkomsten van een kantine.
Oftewel de C.V.B. is met haar vrijwilligers een belangrijke spil in de vereniging om de club financieel gezond te houden.
De belangrijkste taken van de commissie zijn het regelen van de bezetting van de bar tijdens de openingstijden en natuurlijk
het onderhoud en beheer van de eigen gebouwen.

Omdat een groot deel van de financiën uit de kantine komen is het belangrijk dat we dit met zoveel mogelijk vrijwilligers doen.
Dus mocht je bijvoorbeeld als ouder op de trainingsavonden, of voor of na de wedstrijd van je kind(eren) iets voor de vereniging
willen doen dan horen we dit natuurlijk graag.

De C.V.B. bestaat op dit moment uit de volgende personen met een ieder zijn eigen functie.