Welkom bij
Sportvereniging Sportlust

AANMELDEN ALS LID
Dit kan alleen door het aanmeldingsformulier HIER digitaal in te vullen. Zodra je de gegevens hebt ingevuld nemen we contact met je op. Dit gesprek is bedoelt om de verwachtingen en mogelijkheden met elkaar af te stemmen. Als blijkt dat dit in balans is kan de aanmelding definitief gemaakt worden. Zodra de aanmelding definitief gemaakt is kan via de app voetbal.nl een account worden aangemaakt (met het bij ons opgegeven email adres) waarmee een foto kan worden ge-upload.

 

LEDENADMINISTRATIE
Onze ledenadministrateur is te bereiken
per e-mail: ledenadministratie@sportlust-glanerbrug.nl

De volgende wijzigingen kunnen door middel van een email aan de ledenadministratie worden doorgegeven:
•adreswijziging (kan ook via voetbal.nl app!)
•verandering van contactgegevens (kan ook via voetbal.nl app!)
•verandering van IBAN-rekeningnummer
•van spelend naar niet-spelend lid
•van niet-spelend naar spelend lid
•wisselen van speeldag

AFMELDEN ALS LID
Dit kan alleen door het sturen van een email aan ledenadministratie@sportlust-glanerburg.nl en het inleveren van de kleding. De kleding dient te worden ingeleverd bij de teamleiding.

Na inlevering van bovengenoemde zal men uit onze ledenadministratie worden verwijderd, waarna de automatische incasso per direct zal worden stopgezet. Reeds geïncasseerde contributie kan niet worden teruggeboekt. In verband met de aanlevering van het incassobestand op de 19eof 20e van een maand is het raadzaam, als men zich wil afmelden, dit te doen ruim vóór deze dagen, zodat de ledenadministrateur dit nog kan verwerken. In dat geval wordt de contributie niet meer geïncasseerd.

Bij afmelding na de 19 of 20e van een bepaalde maand wordt de contributie nog wel geïnd. De verwerkingsdatum van de contributie is meestal de 27e.

OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE VERENIGING

Digitaal overschrijven is vanaf december 2015 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. Het is dus niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
◦Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
◦Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

.

Blokkade?

Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

                                                                       Indien er vragen zijn over betalingen, gemaakte afspraken of andere zaken omtrent de contributie kan er contact worden opgenomen via de volgende link; https://wvhl.nl/uwcontributie/sportlust

Hier kunnen ook afspraken worden gemaakt omtrent betalingen van de contributie.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen
niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Leergeld wil en kan deze kinderen mee laten doen!
Via onderstaande link kom je op de website van Stichting Leergeld
en daar kun je een aanvraag voor je kind doen. Heb je hier
hulp bij nodig mail dan naar jeugdvoorzitter@sportlust-glanerbrug.nl