Welkom bij
Sportvereniging Sportlust
HomeOver Sportlust

Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de jeugdafdeling van Sportlust Glanerbrug is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, trainers, leiders, sporters en ouders. Sportlust Glanerbrug wil maximaal ondersteunen bij de ontwikkeling van haar leden maar kan en zal nooit de rol van de ouder/opvoeder kunnen of willen overnemen. Sportlust Glanerbrug kan wel de randvoorwaarden scheppen waaronder alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren binnen de vereniging, met als resultaat dat eenieder op zijn of haar eigen niveau kan presteren. Hierbij is plezier de basis.

We zijn ons bewust van de veranderende waarden en normen in de huidige maatschappij, en zien het als onze uitdaging om deze beweging in balans te houden met de waarden en normen van onze vereniging. De gewenste manier van omgaan met elkaar willen we uitspreken en uitstralen. Dat kan alleen als we elkaar hierover informeren en aanspreken, afspraken maken en in het geval dat afspraken niet worden nagekomen sanctioneren.

Het uitvoeren van sancties zien we als een laatste middel om onze manier van omgaan met elkaar te waarborgen. Dit kan en mag nooit een verrassing zijn. Het bestuur staat hierin niet alleen, zij wordt daar waar nodig bijgestaan door de vertrouwenscommissie.

Samen met alle voetballers, ouders/verzorgers, trainers en leiders willen wij ons inzetten voor een sportvereniging waar respect en plezier ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt.